Team De Perifeer

Bij De Perifeer werken de volgende mensen:

  • Harco Rutgers, directie/bestuur, artistieke leiding, productie, communicatie & marketing, ontwerp, fondsenwerving, vrijwilligerscoördinatie – mail
  • ­diverse vrijwilligers

De Raad van Toezicht van Stichting De Perifeer bestaat uit:

  • Jos Haarman, voorzitter RvT, was gedurende 22 jaar adviseur Cultuurbeleid bij de lokale overheid. Tevens in bestuur Stichting Makerij Lotte Pen.
  • Charlien Adriaenssens, lid RvT, is beeldend- schrijvend- curerend- performancekunstenaar bij Contemporary Glory Contemporary Cash en KINACT Collective (DRC), en maakt het beeldende kunst en performance programma van Stichting WORM in Rotterdam. Tevens in Raad van Bestuur Wunderbaum, Ferdnnd VZW (BE) en KIOSK Rotterdam en lid adviescommissie Generators Fonds.
  • Mirjam Grolle, lid RvT, was 15 jaar werkzaam voor De Nieuwe Oost pop, en daar verantwoordelijk voor de financiën en zakelijke ondersteuning. Van 2013 tot 2017 bestuurslid/penningmeester theatergroep BOT.

Relevante nevenactiviteiten Harco Rutgers (directeur/bestuurder):

  • sinds 1996 beeldend (geluids)kunstenaar en ontwerper (3D/2D/web)
  • sinds 2004 oprichter/eigenaar platenlabel Esc.rec.
  • sinds 2018 programmamaker Concertzender Nederland
  • sinds 2017 lid adviescommissie Gulden Adelaar, Gemeente Deventer
  • sinds 2020 lid adviescommissie Generators Fonds

Zie ook beknopte cv Harco Rutgers (pdf).