Over De Perifeer

De Perifeer is een platform voor muziek, kunst, performance en experiment, gelegen aan de rand van het centrum van Deventer, met een klein, intiem eigen podium en werkplek voor projectmatige residenties. De Perifeer biedt nadrukkelijk ruimte voor onderzoek en try-outs (of trial & error). Het programma van De Perifeer beperkt zich niet tot de eigen locatie of stad, maar betrekt regelmatig andere (kunst)podia en festivals in de programmering, waardoor de programmeringsmogelijkheden aanzienlijk worden vergroot.

De Perifeer is gestart in 2014 als persoonlijk kunstenaarsinitiatief van Harco Rutgers en bevindt zich in zijn atelier in Havenkwartier Deventer. Voorafgaand aan De Perifeer is door Harco Rutgers in twee sterk verwante initiatieven – platenlabel Esc.rec. en kunstenaarscollectief WILLIE – en een aantal gastcuratorschappen een rijke schat aan ervaring en netwerk opgebouwd voor het organiseren en programmeren van een avontuurlijk kunst- en cultuurprogramma in Deventer en daarbuiten. De Perifeer is een grass-roots initiatief, met een bewezen lange adem. Na ruim 7 jaar is eind 2021 Stichting De Perifeer opgericht en werken we nu met een klein maar sterk team.

Op deze website is een uitgebreid archief te vinden van al het voorgaande programma, inclusief documentatie, evenals overzichten van artiesten en locaties.

Visie en missie

Het programma van De Perifeer is gevarieerd, maar altijd cutting edge of fringe, zoals de naam van het podium al suggereert. Van improv en jazz tot audio-visuele experimenten, van tentoonstellingen en residenties tot deep listening, van folk tot ambient drones, van hedendaags klassiek tot performance art, van geluidskunst tot rammelpop, van workshops tot dansbare stuiterbeats, van hoekige techno tot videokunst, van etnische grooves tot rap/spoken word, van snoeiharde noise tot verstilde composities. Die variatie is integraal onderdeel van de artistieke visie: de randen opzoeken, maar dan wel binnen een breed genrebegrip en met een goed oog voor kwaliteit. Inhoudelijk maakt het programma geen knieval voor commercie.

Waar verdieping en het uitproberen van nieuwe dingen in toenemende mate als te (in)spannend worden ervaren, een oprukkende vervlakking, verschraling en eenheidsworst gevolgen zijn van een doorgeschoten marktwerking, en een groeiend aantal mensen dringend op zoek is naar betekenisvolle invulling van hun leven, vervullen initiatieven als De Perifeer een essentiële rol, o.a. door het stimuleren van nieuwsgierigheid, inspiratie en horizonverbreding.

De Perifeer is relatief klein en eigengereid, maar bevindt zich niet op een eiland. De Perifeer zoekt samenwerking in een brede (underground) scene tussen de beide vertrouwde velden van kunstruimtes en concertzalen, binnen een netwerk van kunstenaars, artiesten, componisten en wetenschappers voor wie samenwerking en interdisciplinariteit grote betekenis hebben en met platenlabels, kunstenaarsinitiatieven en multidisciplinaire collectieven in de periferie van het officiële artistieke landschap. Ook sluit De Perifeer (tijdelijke) allianties met meer gevestigde instellingen en instituties. Dankzij al deze samenwerkingen wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande faciliteiten. De inhoud komt op deze manier het best tot zijn recht en met gezamenlijke inspanning wordt het publieksbereik groter en breder gemaakt.

Het programma van De Perifeer behoort tot de essentiële rafelrand van het kunst- en cultuurveld van Deventer en de regio en wordt inmiddels ook als zodanig herkend en erkend. Het experiment wordt hier niet geschuwd, eerder aangemoedigd. Bekende namen uit de voorhoede krijgen de kans nieuwe wegen in te slaan en nieuwe artiesten vinden een podium. Talentontwikkeling vindt bij De Perifeer o.a. plaats d.m.v. residenties, inhoudelijke en facilitaire ondersteuning, coaching gesprekken en in samenwerkingen met andere talentontwikkelaars.

Om de positie van beeldende kunst in Overijssel te versterken, heeft De Perifeer zich samen met tal van andere kunstpodia verenigd in Platform Beeldende Kunst Overijssel (BKO), waar samen gebouwd wordt aan een stevige infrastructuur van kunstpodia in Overijssel. Ook met muziekpodia wordt veel en vruchtbaar samengewerkt.

De Perifeer XL

Juist in de eigen ruimte van De Perifeer komt een groot deel van het programma extra goed tot zijn recht. Met een capaciteit van 20-50 bezoekers (afhankelijk van programma) is deze ‘zaal’ echt klein te noemen. De intieme en soms ook confronterende setting zorgt voor een unieke beleving. Een gepassioneerde aandacht waarvan artiesten van over de hele wereld zeggen dat ze die zelden ergens meemaken. De uitgaven van het direct aan De Perifeer gelieerde platenlabel Esc.rec. komen op dezelfde locatie tot stand en zijn hier te koop. Maar niet alle optredens zijn gebaat bij de intieme setting van De Perifeer, voor een deel van het programma is deze ruimte niet geschikt. Gelukkig kan De Perifeer regelmatig uitwijken naar (grotere!) locaties van samenwerkingspartners.

Residenties

De Perifeer heeft tot nu toe een aantal keer residenties kunnen bieden aan artiesten. Tijdens residenties faciliteert en stimuleert De Perifeer de betreffende artiesten, met zowel praktische zaken als inhoudelijke feedback. De residenties leveren nieuw werk, nieuwe inzichten en mogelijkheden op en vallen perfect binnen de artistieke visie om makers de ruimte te geven om te experimenteren en te ontwikkelen.

Toegankelijkheid

De Perifeer heeft er geen enkel probleem mee om programma te serveren wat inhoudelijk ontoegankelijker is dan gemiddeld. Uitdagend noemen we dat. Of avontuurlijk. Voor fijnproevers en een publiek wat graag verrast wil worden. De mainstream is geen graadmeter bij De Perifeer. Niet alles is voor iedereen en dat is goed zo.

Maar ontoegankelijkheid vanwege geldgebrek is een ander verhaal. Kunst- en cultuuraanbod moet zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor iedereen en niet in toenemende mate een luxeproduct. Vandaar dat De Perifeer waar mogelijk werkt met een eenvoudig en effectief systeem van discount tickets.

Stichting De Perifeer (ANBI)

Stichting De Perifeer heeft een culturele ANBI status. Lees hier meer over Stichting De Perifeer; zakelijke gegevens, doelstelling, bestuur en raad van toezicht, etc.

Team De Perifeer

Waar De Perifeer tot 2022 een solo project van initiatiefnemer Harco Rutgers was (genereus ondersteund door fantastische vrijwilligers!), is er sinds de oprichting van Stichting De Perifeer nogal wat veranderd op dat vlak; De Perifeer heeft nu een Raad van Toezicht en breidt de organisatie zo nu en dan uit met een co-programmeur/curator of een stagiair. Het grootste deel van de organiserende en uitvoerende taken ligt echter nog steeds bij Harco Rutgers, dus alle hulp blijft welkom! Stuur een berichtje als je de activiteiten van De Perifeer wilt ondersteunen.

Publieksonderzoek maart 2020

Net voordat corona toesloeg heeft De Perifeer voor het eerst een publieksonderzoek uitgevoerd. Dit publieksonderzoek bestond uit een online vragenlijst, waarin een breed scala aan onderwerpen werd bevraagd en had een overweldigende respons.

Resultaten publieksonderzoek (pdf)