Kassandra Wolda over artistieke waarde en ‘An Evening at the Factory’

4 oktober 2022    nieuws

Tijdens de pandemie werd helder dat de culturele sector enorm kwetsbaar is en artistiek werk tegenwoordig vooral beoordeeld wordt op maatschappelijke werking. Wij missen het gesprek waarin om artistieke waarde wordt gevraagd en deze wordt beoordeeld. En vrezen dat we de unieke ervaring van kunst zullen kwijtraken als ze op een instrumentele wijze benadert blijft worden. We komen in verweer tegen de versimpeling die hier het gevolg van is. En willen weer vragen: is dit goed? En waarom?

Lees meer hierover:
>> Kunst is nu machtelozer dan ze zelf denkt
>> Kunst is net als liefde: ze verrijkt ons leven met bijzondere gevoelens en ervaringen die we anders niet zouden hebben

Met ons aanbod van ‘An Evening at the Factory’ (i.s.m. De Perifeer) willen we bereiken dat we uitgroeien tot de thuisbasis van de kunstenaars en vormgevers in Culemborg en omgeving. Waar vrijheid voor de hand ligt, men elkaars werk bevraagd en inzichten deelt. Waar de chemie voedend is voor de kunstenaarspraktijk én het hart van de kunstliefhebber. Want deze avonden zijn ook zeer zeker voor de bezoeker die geen kunstenaar of vormgever is. De te ontginnen waarde zit hem erin dat een schilderij of symfonie niet altijd makkelijk te begrijpen is, maar juist een andere ervaring of perspectief wil bieden dan we al kennen.

Kassandra Wolda is beeldend kunstenaar met een atelier in De Gelderlandfabriek in Culemborg. Zij is één van de initiatiefnemers van het daar maandelijks plaatsvindende programma ‘An Evening at the Factory’.