Bang voor Kunst

In het kader van Overijssel viert 75 jaar vrijheid presenteren Kunstenlab, De Nieuwe Oost pop en De Perifeer: Bang voor Kunst, een programma over kunst en politiek, (zelf)censuur en artistieke vrijheid. Dit programma stond in 2020 al op de planning, maar is vanwege corona in aangepaste vorm verplaatst naar 2021 en bestaat uit een tentoonstelling, een panelgesprek, twee lezingen, een optreden en een podcast.

Bang voor Kunst verbindt de geschiedenis met de actualiteit. Één van de eerste signalen van een totalitaire overheid is dat wetenschap, journalistiek en kunst wordt beperkt en onderdrukt. In de Tweede Wereldoorlog noemde het nazi-regime sommige vormen van kunst ontaard: te joods, ziekelijk, het paste niet in de Duits-Arische cultuur. Deze kunst werd verboden en vernietigd.

Waarom en voor wie kan kunst iets zijn om bang van te zijn? Waarom moet kunst aan banden gelegd worden? Wie bepaalt of kunst een politieke lading heeft – de kunstenaars, of degene die het werk bekijkt of beluistert? Waar liggen de grenzen van vrij en vernieuwend zijn, maatschappij-kritiek uiten en bewust provoceren? Deze vragen en meer worden verkend in ons programma.

Complete programma Bang voor Kunst

Klik door voor meer informatie over de afzonderlijke programma-onderdelen:
24 april t/m 13 juni – tentoonstelling Bang voor Kunst in Kunstenlab
19 mei – panelgesprek Bang voor Hiphop in Burgerweeshuis
30 mei – concert Kraftformer in Kunstenlab
13 juni – lezing Jonas Staal in Kunstenlab

Er worden drie Bang voor Kunst podcasts gepubliceerd:

Al het programma van Bang voor Kunst gaat hoe dan ook door, maar op dit moment is vanwege corona nog niet duidelijk of je ook fysiek of alleen online aanwezig kunt zijn.